Yiwu BoYi Trading Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $39,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

                               Xus Fashion

 

Xus Fashion Accessories Co.,Ltd is a new company,but our team members all is full of experience in this field for many years,and just in these years we have more than 2,000 channel cooperation partners in Middle East, South America, Western Europe, Eastern Europe, Russian Federation, west Asia, Southeast Asia and China Mainland. we have professional sales teams,professional designers,cultivated excellent craftsmen and technicians for quality testing.Give us a chance,offer beautiful products for you,may you will impressed by our products and service.

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm
Earring
Earring
Necklace
Ring